USWATUN  HASANA


(RUWAZA  NJEMA)

Utenzi wa Maisha ya Mtume Muhammad (s.a.w.)

Umetungwa na
Sheikh Ali Muhsin Al Barwani

Umesomwa na Sheikh Abdalla Muhamed Bakathir (Kadara)

 

1-       Muangaza

2-       Maulidi ya Kwanza

3-       Sifa za Mtume (s.a.w)

4-       Utoto

5-       Ujana

6-       Utume

7-       Waislamu wa Kwanza

8-       Mateso

9-       Kusilimu kwa Umari

10-                   Upinzani Unazidi

11-                   Yalompata T’aifu

12-                   Madina Inasilimu

13-                   Kuhajiri

14-                   Safari ya Madina

15-                   Madina Yampokea

16-                   Misukosuko ya Madina

17-                   Jihadi Yaruhusiwa

18-                   Vita vya Badri

19-                   Vita vya Uh’udi

20-                   Vita vya Handaki

21-                   Suluhu ya Hudaibiya

22-                   Ugombozi wa Makka

23-                   Ujumbe Umetimia

24-                   Kwa Kheri

25-                   Dua Fimbo ya Mnyonge

26-                   Mwisho