Yaliyomo

Dibaji (ya Mtungaji)

Utangulizi (wa Marehemu Sheikh Abdulla Saleh Farsy)

1.  Mwangaza

2.  Maulidi Ya Kwanza

3.  S'ifa Za Mtume s.a.w.

4.  Utoto

5.  Ujana

6.  Utume

7.  Waislamu Wa Kwanza

8.  Mateso

9.  Kusilimu Kwa U'mari

10.  Upinzani Unazidi

11.  Yalompata T'aifu

12.  Madina Inasilimu

13.  Kuhajiri

14.  Safari Ya Madina

15.  Madina Yampokea

16.  Misukosuko Ya Madina

17.  Jihadi Yaruhusiwa

18.  Vita Vya Badri

19.  Vita Vya Uh'udi

20.  Vita Vya Handaki

21.  S'uluh'u Ya H'udaibiya

22.  Ugombozi Wa Maka

23.  Ujumbe Umetimia

24.  Kwa Kheri

Dua'  Fimbo Ya Mnyonge

Mwisho